Fondatie Terninck

Terninckstraat 22
2000 Antwerpen

VAPH

Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap


Wegens nieuwbouw- en renovatiewerken in Terninck zijn wij tijdelijk gehuisvest in De Merodelei 10 - 12 te 2600 Berchem. Het adres van onze maatschappelijke zetel en alle telefoonnummers blijven tijdens deze periode ongewijzigd.

Al 29 jaar zorg voor mensen

Terninck richt zich tot volwassenen met een licht, matig en ernstige verstandelijke beperking. Zowel in het dagcentrum als in het woonhuis werken wij emancipatorisch en individueel gericht.