Al 30 jaar zorg voor mensen

Terninck richt zich tot volwassenen met een licht, matig en ernstige verstandelijke beperking. Zowel in het dagcentrum als in het woonhuis werken wij emancipatorisch en individueel gericht.