Familielid?

Heb je familie bij Fondatie Terninck? Bekijk de foto's van onze activiteiten.

Bekijk de foto's


VAPH

Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Diensten

Terninck richt zich tot volwassenen met een licht, matig of ernstige verstandelijke beperking. Zowel in het dagcentrum als in het woonhuis werken wij emancipatorisch en individueel gericht.