Diensten > Woonhuis

In het woonhuis willen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de individuele ondersteuningsvraag van de bewoners. Dit bereiken we door middel van open communicatie, respect voor elkaar en een goede samenwerking met alle betrokken partijen. Hiertoe creëren we een woonomgeving waar bewoners zich thuis kunnen voelen en waar professionele medewerkers aangenaam kunnen werken. We streven er ook naar dat dit alles kan verlopen in een veilige en gestructureerde omgeving waar er aandacht is voor sfeer en persoonlijke ruimte.

De dagelijkse werking wordt georganiseerd vanuit twee woongroepen. De bewoners worden aan een woongroep toegewezen door de orthopedagoog in overleg met het team op grond van hun zorgvraag, mogelijkheden, verwachtingen en toekomstperspectieven. Bewoners die graag samen met medebewoners activiteiten ondernemen en die veel nood hebben aan sfeer sluiten aan bij woongroep 1. In woongroep 2 sluiten de bewoners aan die zowel individueel als samen met anderen willen leven en die een grotere nood hebben aan structuur. Deze structuur wordt per bewoner ingericht, de mate van zelfstandigheid is hierbij ondergeschikt. De toewijzing aan een woongroep kan doorheen de opname evolueren. 

<< Terug